Jong Leren Communiceren


erna en desireeJong Leren Communiceren

Het onderwijs avontuur.

 

In 2011 ontmoette ik Désirée Jorissen, directeur van OBS Binnenstad Maastricht., toen nog een school die onder de stichting Jong Leren viel. Désirée was deelnemer in een van mijn practitioner groepen op Commitments. Al snel bleken we veel gemeen te hebben: hart voor onderwijs, besmet met het NLP-virus: we hebben de koppen bijeengestoken en daaruit is het project Jong Leren Communiceren geboren.

 

NLP in het (basis) onderwijs.

NLP is eenvoudig. NLP is effectief. En als NLP zo gewoon zou zijn als de tafels, de hoofdsteden van Nederland en spelling, zouden we kinderen waardevolle bagage mee kunnen geven voor hun leven. We begonnen met lessen communicatie (daarmee vermeden we het uitleggen van NLP, wat nu eenmaal ingewikkeld is) in groep 8 van OBS Binnenstad.

Belangrijk bleek te zijn dat NLP een soort van gemeen goed wordt. Dat de vooronderstellingen dagelijkse kost zijn, dat allerlei NLP “technieken”, ik noem ze liever gereedschappen of vaardigheden, gewoongoed zijn. Dat lukt niet als je een uurtje in de week NLP geeft en de leerkracht niet NLP getraind is.

Hoe?

 

De Tientjesacademie gaat voor mogelijkheden. Wij willen dat iedereen minstens in Nederland (en we hopen ook heel snel op Curaçao) NLP tot zijn/haar beschikking kan krijgen.

NLP is duur. En scholen hebben best een beetje geld, maar opleidingsbudgetten zijn beperkt. Wat kan er wel?

We zijn met het bestuur van stichting Jong Leren in gesprek gegaan en zijn in 2014 begonnen met het trainen van een groep van 10 leerkrachten voor een bedrag dat paste binnen de budgetten van de stichting. Elke woensdagmiddag kwamen we bijeen van half 2 tot half 9 en het was Geweldig!!

 

 Inmiddels hebben we een aantal jaren leerkrachten getraind en is het boek Jong Leren communiceren, een handleiding voor NLP in het basisonderwijs verschenen.

Tijd om onze waardevolle opgedane kennis breder te gaan delen.

Daarom NLP voor leerkrachten!


In de NLP-opleiding voor leerkrachten richten we ons expliciet op de concrete vertaling van de verschillende NLP-tools naar je werk in het onderwijs. Je gaat concreet met de stof in je klas of je werksituatie aan de gang en we wisselen daarover ervaringen met elkaar uit.

We besteden ook aandacht aan het ontwikkelen van leer- en lesmateriaal voor in je klas en daarnaast oefen je zelf veel met de NLP-tools zodat je het ook zelf leert inzetten en toepassen. Naar kinderen, ouders en je collega’s.

De stof is verdeeld over 2 x 14 woensdagmiddagen en -avonden en wordt afgesloten met een certificeringsweekend.

We zijn druk bezig om deze opleiding gecrediteerd te krijgen voor het lerarenregister, hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

 

Onderwerpen in je opleiding zijn (in willekeurige volgorde)

·        
Kalibreren (scherp en objectief waarnemen en koppelen aan een interne staat)

o   Dit leer je toepassen voor jezelf

o   En we vertalen dit naar speelse oefeningen in de klas

·         Vooronderstellingen (de uitgangspunten van NLP in 10 aannames)

o   Deze pas je toe op jezelf

o   En je gaat deze actief vertalen naar en gebruiken in jouw eigen klasse-situatie

·         Model van de Wereld (hoe nemen we de wereld waar)

o   Theorie voor jezelf, met toepassingen

o   Toepassingen en vertalingen naar de kinderen in je klas

·         Outcome:

§   Wat precies wil je waar, wanneer en met wie bereiken?

§   Hoe weet je dat je op de goede weg bent?

§   Hoe zet je belemmeringen om in actie?

o   Dit leer je voor jezelf

o   Hierover gaan we met elkaar in overleg of je hierin een vertaalslag wilt maken

·         Rapport:

§   Contact maken en houden met jezelf

§   Contact maken en houden met de ander(en)

o   Dit leer je voor jezelf

o   En we maken ook hiervoor een uitwerking naar je klasse-situatie

·         Ankeren (patronen doorbreken)

o   Dit pas je toe op jezelf

o   En je maakt een vertaalslag naar je werksituatie

·        
Herkaderen (buiten de kaders denken)

o   Je maakt kennis met deze tool die je meteen in de klas kunt gebruiken

·         Logische niveaus (overtuigingen en rollen)

o   Deze tool leer je vooral voor jezelf

·         Strategieën (beslis- en motivatiepatronen)

o   Met deze techniek ga je zelf aan de slag

o   En we maken een vertaling naar de klassensituatie

·         The Work van Byron Katie

o   Deze zeer waardevolle techniek ga je voor jezelf leren toepassen

o   En ook daarvan maak je een vertaalslag naar je klas

·         De Drama driehoek

o   Hierover krijg je zelf theorie

o   En ga je toepassen en vertalen naar je klas

·         Feedback en geweldloze communicatie

o   Een onderwerp dat belangrijk is en blijft voor jezelf

o   En voor de kinderen in je klas.

·         Metaforen 

o   Hiermee ga je zelf aan de slag

o   En dit is ook een heerlijk onderwerp voor in de klas.

o   Is een afstudeeronderwerp voor je eerste jaar.

·         Metaprogramma’s (onze sturingsprogramma’s)

o   Dit is een hele bruikbare verzameling van allerlei voorkeursgedragingen die erg bruikbaar en zinvol zijn zowel voor jezelf als voor gebruik in je klas. Niet meteen een tool om met de kinderen uit te voeren.

·         Grenzen

o   Deze verken je voor jezelf

o   En je leert hoe je hier in je klas mee kunt spelen

·        
Criteria (onze waarden en normen)

o   Deze leer je vooral voor jezelf onderscheiden. Erg bruikbaar in je observaties.

·         Overtuigingen (welke heb je (nodig))

o   Ook hiermee ga je zelf aan de slag

o   En die kennis neem je mee je klas in

·         Tijdlijnen

o   Ook hiermee ga je zelf aan de slag

o   En is een waardevolle techniek om de diepte met je kinderen in te gaan

·         Emoties (herkennen, veranderen, gebruiken)

o   Een belangrijk onderwerp voor jezelf

o   En het geleerde neem je mee je klas in

·         Werken met delen

o   Dit leer je vooral voor jezelf toepassen

·         Verwachtingen

o   Een belangrijk iets in onze levens. Hiermee ga je voor jezelf aan de slag

o   En je gaat een vertaling maken naar je klassensituatie

·         Modelling (het in kaart brengen (en overnemen) van voorbeeldgedrag van een ander)

o   Dit onderwerp doe je voor jezelf. Is een afstudeer-onderwerp in het tweede jaar. Eventueel facultatief.

 

  

                                                    

Aanvullende gegevens