Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

De stappen van de meldcode huiselijk geweld:

In onze organisatie werken we alleen met volwassen cursisten. Derhalve is kindermishandeling voor ons niet direct van toepassing. Mogelijkerwijs krijgen we wel te maken met plegers van kindermishandeling.

In kaart brengen van signalen :


Trainers in de Tientjesacademie zijn geïnformeerd over onze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze zijn alert op signalen, vaak ervaringsdeskundig. In geval van enig vermoeden huiselijk geweld van welke aard dan ook, wordt er direct melding van gemaakt bij hoofdtrainers: Erna Smeekens en/of Hans Udo.

Er wordt er een schriftelijke notitie gemaakt waarin naam dader/slachtoffer wordt vermeld en zo objectief mogelijke beschrijving wordt gegeven van signalen.

Hierna volgt direct een gesprek met degene die het betreft (dader/slachtoffer), de melder en een van de hoofdtrainers. Omdat vele mensen bij ons ervaringsdeskundig zijn inzake (huiselijk) geweld maken we dit direct bespreekbaar.

In geval van ernstige of ingewikkelde aangetroffen geweldproblematiek raadplegen we het Steunpunt Huiselijk geweld.

Tijdens of direct na het eerste gesprek beslissen we zo mogelijk gezamenlijk (met de desbetreffende dader of het slachtoffer) of we hulp organiseren, inzetten en/of dat het gemeld moet worden.

De volgende informatie is bij ons direct te vinden in het magazijn aan de muur rechts naast de deurSteunpunt Huiselijk Geweld: 0900 - 1 26 26 26

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900 - 123 123 0

Aanvullende gegevens