(IA) NLP bij de Tientjes Academie

NLP is moeilijk uit te leggen en het is verrassend simpel. NLP moet je vooral doen, ervaren. Toch een poging:

NLP is vooral een effectieve manier om je bewust te worden van je gewone dagelijkse communicatie waarbij communicatie het geheel is van het effect van jouw gedrag op je omgeving.

NLP maakt bewust. En NLP biedt je eenvoudige, zeer doeltreffende oefeningen die je kunt gebruiken om jouw communicatie met de wereld op een effectieve manier handen en voeten te geven.  Verbonden met wie jij bent. Met wat jij wil zeggen, wil leven, wil neerzetten.

Denk daarbij aan taal. Letterlijk de woorden in je leven: hoe gebruik je taal? Wat zeg je en hoe zeg je dat?
Denk aan houding: hoe sta je er letterlijk bij? Wat straal je uit?
Denk aan innerlijke dialoog: wat zeg je tegen jezelf (ook taal natuurlijk, en wel een bijzondere dimensie in dit geheel). Hoe zeg je dingen tegen jezelf?
Denk aan emoties: hoe spelen die een rol in je leven en hoe beïnvloeden die je gedrag?

Onderwerpen die hiermee te maken hebben en aan bod komen zijn contact maken (met jezelf, met de ander(en)); grenzen; feedback; waarnemen (wat zie, hoor, voel je in, aan jezelf en de ander?); letterlijk houding; jouw manier van kijken naar de wereld; dromen, wensen en je innerlijke criticus en saboteur.

Zoals je begrijpt omvat NLP een enorm groot veld. Je kunt er dan ook alle kanten mee op. Zo bieden wij de klassieke NLP opleidingen: de practitioners en de master-practitioners: twee opeenvolgende trainingen van elk 20 dagen waarin je de gehele NLP stof leert kennen en toepassen zowel binnen je werk als privé. Je leert in de opleiding NLP te gebruiken voor jezelf, je leert ook coachings-vaardigheden waarin je NLP leert toepassen in het werk met anderen.

(IA) NLP Practitioner

In de internationaal gecertificeerde training NLP Practitioners leer je de basis NLP materie kennen en toepassen zowel binnen je werk als privé.

Lees meer

(IA) NLP Master-Practitioner

In de internationaal gecertificeerde training NLP Master-Practitioners ga je de opgedane kennis en ervaring  uitbreiden en verdiepen.

Lees meer

(IA) NLP Pay it Forward

Via de NLP piF plaatsen bieden we mensen met weinig en geen geld de mogelijkheid om tóch de NLP opleiding te volgen.

Lees meer

NLP op maat

Dan zijn er trainingen op maat waarin we met elkaar verkennen wat gewenst en nodig is, zodat je op hele specifieke gedrags- en communicatieterreinen iets concreets leert.

Lees meer

Tenslotte raakt NLP aan veel meer. En daarin biedt de Tientjes Academie trainingen in Verbindend Communiceren (Geweldloze Communicatie, het model van Marshall Rosenberg), workshops over The Work van Byron Katie.  Op verzoek doen we systemisch werk, om grotere plaatjes in beeld en helder te krijgen (familie-opstellingen), we organiseren jaarlijks een weekend hypno-therapie en we hebben de beschikking over mBIT: het inzetten van je meervoudige intelligentiecentra om tot wijzere besluiten in je leven te komen.

 Kortom: een scala aan mogelijkheden waarin we je met liefde meenemen.

Als je bereid bent naar jezelf te kijken, behoefte hebt om diepgaand inzicht te verwerven over jouw manier van communiceren en je nieuwsgierig bent naar gereedschap om jouw communicatie vorm te geven zodat die past bij wie jij bent en je de Nederlandse taal goed beheerst, ben je meer dan welkom op onze academie.