Op dinsdagavond 28 mei geven we een gratis workshop op Bredagora van 19 tot 22 uur.

Aanmelden en meer info  via: https://www.agora-breda.nl/agenda-1
of via een mailtje aan ons: tientjesacademie@gmail.com

Direct naar trainingen

Verbindende communicatie

 

In je werk, in je dagelijks leven, in de verbinding met de mensen om je heen is communiceren belangrijk. En communiceren op een manier die uitdrukt wat je bedoelt, die helder maakt waar het over gaat, valt nog helemaal niet mee. Op school leer je van alles maar communicatie zit niet in het vakkenpakket. En iedereen herkent wel situaties waarin er gedoe is of komt omdat het mis gaat in de communicatie.

Marshall Rosenberg werd op jonge leeftijd geconfronteerd met agressie, pestgedrag en discriminatie. Hij vroeg zich verdrietig af hoe het toch kon dat mensen elkaar dat aandoen. In zijn beleving zijn mensen niet gemaakt om elkaar dwars te zitten, het elkaar moeilijk te maken. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om hier wat aan en mee te doen. En dat heeft geleid tot zijn wereldbekende model van de Non-Violent-Communication (NVC): de geweldloze of verbindende communicatie.

Geweldloze of Verbindende Communicatie is een model wat je de mogelijkheid biedt inzicht te krijgen in de diepere lagen achter je taalgebruik. Regelmatig roepen we iets, hebben we een oordeel, vinden we wat. En daar zit, als we echt eerlijk zijn, vaak iets heel anders achter.

Al je oordelen, alles wat je vindt, gaat uiteindelijk over jou.

Verbindende communicatie vraagt lef en eerlijkheid van je om jouw diepere lagen te onderzoeken. Het vraagt nederigheid en het vraagt je je hoofd te buigen voor je ego en behoeften die onder of achter je woorden liggen te her- en erkennen. Om ze vervolgens op een respectvolle manier te verwoorden in een oprecht verzoek aan jezelf, de ander of de anderen. Respectvol betekent hier zonder oordeel, en transparant. Een oprecht verzoek is een verzoek dat niet stilletjes een eis of een retorische vraag is maar een verzoek waarop die ander, die net zo veel lagen achter zijn of haar woorden heeft, een nee kan geven.

Hoe zou het zijn als je niet bang meer hoeft te zijn voor afwijzing,
Niet bang meer hoeft te zijn om het niet goed genoeg te doen
Hoe zou het zijn als je zou durven vertrouwen dat je ok bent, echt ok
En dat de mensen dan nog steeds van je houden?

Hoe zou het zijn als de ander niet bang voor jou meer hoeft te zijn om afgewezen te worden
Niet bang meer hoeft te zijn het niet goed genoeg te doen?
Hoe zou het zijn als de ander erop durft te vertrouwen dat ie ok is, echt ok
Omdat je de ander onvoorwaardelijk accepteert?

En houden van is niet vasthouden, is niet perse bij elkaar zijn, het kan ook in liefde loslaten zijn, ook dat is houden van. Echter zonder gevecht en zonder geweld!

In de Verbindende oftewel de Geweldloze Communicatie werken we hieraan en hiermee!

Het Model

In het model van de Verbindende Communicatie komen vier stappen terug.

Waarnemen: Het verschil tussen waarnemen en oordelen.

Gevoel: het benoemen van gevoelens die in je leven opduiken en het vergroten van je woordenschat op dat niveau. Ook maak je kennis met de zogenaamde quasi-gevoelens.

Behoeften: je leert behoeften in jouw systeem voelen, herkennen, omschrijven en benoemen.

Verzoek: tenslotte leer je hoe je een oprecht verzoek kunt formuleren in plaats van een eis, retorische vraag of een plasje. (Een vraag waarin jij geen grens aangeeft waardoor de ander over jouw grens heen kan gaan.)

Trainingen

Met dit eenvoudige maar lang niet gemakkelijke model, wat inmiddels wereldwijd zijn vruchten afwerpt tot in de meest ingewikkelde conflictsituaties, gaan wij aan de slag in onze trainingen. Hieronder vind je de verschillende vormen, klik op de tabbladen voor meer informatie.

Voel je welkom!

INHOUD

 Het model van Verbindende communicatie

 Alle vragen, meningen, opmerkingen en reacties van mensen zijn uiteindelijk uitingen van (een) al of niet vervulde persoonlijke behoefte(n). Dit vormt de basis voor Verbindende Communicatie. Tijdens deze vier bijeenkomsten gaan we aan het werk met jouw individuele persoonlijke behoeften die onder je taalgebruik liggen. Van daaruit gaan we onderzoeken hoe je in verbinding komt met de ander die ook vanuit zijn/haar eigen behoeften reageert.

 We gaan diepgaand aan het werk met de 4-stappen van het model Geweldloze Communicatie: Waarnemen, Gevoelens, Behoeften en Verzoeken en vooral met hoe dat in jou werkt. Vanuit welke behoeften komt jouw gedrag, hoe formuleer jij je behoeften? Je bent bezig met de IK-cirkel. Je leert over de jakhals en de giraffe en je ontdekt heel wat over jezelf. 

 Met dit model gaan we vooral praktisch aan de slag. Vanuit jouw eigen voorbeelden uit je leven. Spelenderwijs, alleen, in groepjes en met verschillende werkvormen.

 En uiteraard besteden we uitgebreid aandacht hoe je dit model in je werk en privé kunnen toepassen.

 PRAKTISCH 

Je krijgt een handboek met het cursusmateriaal. Het is fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt. 

 Duur: 4 dagdelen van 3 uur  of 2 dagen van 6 uur

 • Studiebelasting naast de bijeenkomsten: Verbindend Communiceren kun je alleen leren door het te doen. We vragen je daarom om het vooral toe te passen in je leven.
 • Niveau: We vragen van onze deelnemers een redelijk tot goede beheersing van de Nederlandse taal en vooral de bereidheid naar zichzelf te willen kijken en vanuit intrinsieke motivatie (dus vrijwillig) te kiezen voor deelname. Wij vragen geen specifieke vooropleiding. De training is praktisch van aard.
  Geweldloos communiceren leer je door het te doen.
  De trainingen geweldloos/Verbindend communiceren zijn op MBO + niveau en de basistraining is de eerste kennismaking, de basis dus. 
 • Groepen op de Princentuin maximaal 12;
 • Locatie:
  Tientjes Academie: Princentuin 2a Breda.
 • Lestijden 
  Avonden van 19.00 tot 22.00 uur

  Ochtenden van 10.00 tot 13.00 uur
 • Kosten afhankelijk van wat je kunt betalen tussen € 25,- en € 60,- per dagdeel per persoon, dus tussen € 100,- en  € 240,- voor de basistraining. 
 • Ben je in het bezit van een Breda-Pas kun je meedoen voor € 15,- per dagdeel, dus voor € 60,- voor de basistraining. 
 • Aanmelden via het aanmeldformulier of via een mailtje aan tientjesacademie@gmail.com
 • Ben je vrijwilliger in Breda? Meld je dan aan via Mooiwerk: https://mooiwerkbreda.nl/vrijwilligersacademie/
 • Wil je een training op lokatie, neem dan contact met ons op en dan maken we een afspraak.

**Bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

 

 

 INHOUD

In de verdieping gaan we met het model dat we in de basistraining hebben leren kennen aan de slag. Aan de hand van zoveel mogelijk concrete voorbeelden uit je eigen leven gaan we de vier stappen van het model zichtbaar en werkbaar maken.

We besteden veel aandacht aan het formuleren van verbindende verzoeken en gaan de slag met de kunst van het empathisch luisteren. Empathisch luisteren naar jezelf en empathisch luisteren naar de ander. Een voorwaarde om de behoeftes van jezelf of de ander te kunnen horen, te kunnen ontdekken.

In de verdieping krijg je ook tools, oefeningen die je in je eigen leven kunt gebruiken om behoeftes helder te krijgen, werken we aan grenzen stellen, giraf- en jakhalstaal in je eigen woorden en brengen we het verbindend communiceren in alles wat we zeggen en doen in de praktijk.

 

 PRAKTISCH 

Om de verdieping te kunnen volgen is de basistraining vereist.
We bouwen voort op het handboek dat je in de basistraining hebt gekregen. Breng dat mee. Het is ook fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt. 

 Duur: 4 dagdelen van 3 uur  of 2 dagen van 6 uur

 • Studiebelasting naast de bijeenkomsten: Verbindend Communiceren kun je alleen leren door het te doen. We vragen je daarom om het vooral toe te passen in je leven.
 • Niveau: de verdieping is het vervolg op de basis. We vragen tenminste 12 uur training. De trainingen geweldloos/verbindend communiceren zijn op MBO+ niveau
 • Groepen op de Princentuin maximaal 12;
 • Locatie:
  Tientjes Academie: Princentuin 2a Breda.
 • Lestijden 
  Avonden van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur

  Ochtenden van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur
 • Kosten afhankelijk van wat je kunt betalen tussen € 25,- en € 60,- per dagdeel per persoon, dus tussen € 100,- en  € 240,- 
 • Ben je in het bezit van een Breda-Pas kun je meedoen voor € 15,- per dagdeel, dus voor € 60,- 
 • Aanmelden via het aanmeldformulier of via een mailtje aan tientjesacademie@gmail.com

**Bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

-INHOUD

In de  tweede verdieping gaan we weer een stap verder met het toepassen van de verbindende communicatie in je eigen leven.

We besteden opnieuw aandacht aan het formuleren van verbindende verzoeken en gaan spelen met verbindende communicatie in je eigen taal. We  gaan concrete situaties uit je leven uitwerken en uitspelen, Giraf-woorden vinden in uitdagende situaties. 

Je maakt kennis met de opvoeder-kiezerdans en de ja-nee dans, we besteden aandacht aan  overlevingsmechanismes en we oefenen, oefenen en oefenen. 

 

 PRAKTISCH 

Om  verdieping 2  te kunnen volgen is de basistraining en verdieping 1 vereist.
We bouwen voort op het handboek dat je in de basistraining hebt gekregen. Breng dat mee. Het is ook fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt. 

 Duur: 4 dagdelen van 3 uur  of 2 dagen van 6 uur

 • Studiebelasting naast de bijeenkomsten: Verbindend Communiceren kun je alleen leren door het te doen. We vragen je daarom om het vooral toe te passen in je leven.
 • Niveau: verdieping twee vraagt tenminste 24 uur training in verbindende communicatie. En de trainingen Verbindend/geweldloos communiceren zijn op MBO+ niveau
 • Groepen op de Princentuin maximaal 12;
 • Locatie:
  Tientjes Academie: Princentuin 2a Breda.
 • Lestijden 
  Avonden van 19.00 tot 22.00 uur

  Ochtenden van 10.00 tot 13.00 uur
 • Kosten afhankelijk van wat je kunt betalen tussen €25,- en € 60,- per dagdeel per persoon, dus tussen € 100,- en € 240,-
 • Aanmelden via het aanmeldformulier of via een mailtje aan tientjesacademie@gmail.com

**Bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

De dansvloeren, ontwikkeld door Bridget Belgrave en Gina Lawrie,  zijn ruimtelijke modellen van grote kaarten op de vloer.

In verschillende samenstellingen beelden ze de VC processen uit, die we ‘dansen’ noemen.

Elke kaart vertegenwoordigt een stap in de communicatiedans. Deze stappen kunnen in iedere mogelijke volgorde gebruikt worden ter ondersteuning van authentieke, vloeiende, bewuste communicatie

De dansen zijn een enorme verrijking in het ervaren, leren toepassen en  oefenen van Verbindend Communiceren. 

** Je kunt meedoen aan de Dansvloer workshops als je tenminste een basis training Verbindend Communiceren hebt gevolgd.**

Schrijf je in voor een van de Dansvloer workshops om kennis te maken met deze prachtige toepassing!

De Zelf Mededogen Dans**
Tijd nemen voor zelfzorg, innerlijke helderheid en zelfbekrachtiging

De Woede/Schaamte Dans**,
ook voor Schuld en Depressie
Woede en schaamte transformeren om terug in contact te maken met waar het in diepere lagen voor jou over gaat.

De Opvoeder/Kiezer Dans**
Iets wat je gedaan hebt en waar je spijt van hebt onderzoeken op een manier die leidt tot werkelijke
zelfacceptatie

De Transformeren van Pijn dans**
van ‘Onvervulde Behoeften naar Schoonheid van Behoeften’ Dans

Een dans  om diepe pijn uit het verleden te helen

Om aan vele verzoeken  voor verdieping tegemoet te komen en we niet zo gelukkig waren met de oefenavonden, hebben we voor 2024 een aantal thema-avonden in de planning opgenomen.

Op deze thema-avonden verdiepen we ons in een onderwerp of onderdeel.
We hebben een thema voor partners: NVC voor 2,  een thema over boosheid, over macht, een thema NVC met kinderen, en een thema NVC en spiritualiteit.

De thema-avonden zijn meestal een tweetal avonden, behalve die over macht, die is 1 avond. En we hebben  voor afwisselend woensdag- en donderdagavonden gekozen.  Steeds van 19.00 tot ongeveer 22 uur.
Op de Tientjes Academie, Princentuin 2a in Breda. 

Thema’s en data

Thema 1:NVC voor 2 Twee woensdagavonden 31 januari en 7 februari  2024

Thema 2 Boosheid Twee donderdagavonden 29 februari en 7 maart 2024

Thema 3: NVC met kinderen Twee woensdagavonden op 27 maart en 3 april 2024

Thema 4: Macht 1 donderdagavond: 25 april 2024

Thema 5: NVC en spiritualiteit Twee woensdagavonden 29 mei en 5 juni 2024

Kosten voor deze avonden zijn voor de tweeavond-thema’s tussen 50,- en 120,-
                                                          voor de avond Macht tussen 25,- en 60,- 

Wil je nog dieper in Verbindende Communicatie duiken? 

In de jaaropleiding gaan we in 10 hele dagen praktisch aan de slag om het verbindend communiceren daadwerkelijk een plaats in je leven en werken te geven.
We werken aan thema’s als intentie, attentie, verbinden met jezelf, eerlijkheid, empathie, nee zeggen en nee horen, rouwen en vieren, boosheid, vergeving, oplossen van conflicten.
En we brengen oefeningen als de vier oren, de vijf stoelen, dansvloeren, jakhalscafé, op weg naar meer compassie, ontvangen van moeilijke boodschappen en  meer in praktijk. We werken daarin vooral met je eigen casussen. 

Om de jaaropleiding te kunnen volgen moet je een basis- en verdiepingstraining bij ons of elders hebben gevolgd. 

Data voor de komende jaaropleiding

10 vrijdagen van 10 tot 17 uur
26 januari, 9 februari, 8 maart, 29 maart, 5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 14 juni en 28 juni 2024.

 

 PRAKTISCH 

Je krijgt een handboek met het cursusmateriaal. Het is fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt. 

 Duur: 10 dagen van 10 tot 17 uur.

 • Studiebelasting naast de bijeenkomsten:
  In de jaartraining maken we buddygroepjes voor  persoonlijke oefeningen en oefengroepjes voor gezamenlijk oefenwerk. Van de buddy’s verwachten we wekelijks contact en van de oefengroepjes vragen we tenminste 1 x bijeen te komen tussen twee dagen door.
  Daarnaast vragen we je om wekelijks een journaal te maken naar aanleiding van een situatie in je leven. 

   

 • Niveau: We vragen van onze deelnemers een  goede beheersing van de Nederlandse taal en vooral de bereidheid naar zichzelf te willen kijken en vanuit intrinsieke motivatie (dus vrijwillig) te kiezen voor deelname. Wij vragen geen specifieke vooropleiding. De training is praktisch van aard.
  Geweldloos communiceren leer je door het te doen.
  De jaartrainingen geweldloos/Verbindend communiceren is MBO + niveau.

   

 • We werken met een groep van maximaal 12 deelnemers.

   

 • Locatie:
  Tientjes Academie: Princentuin 2a Breda.
 • Lestijden 
  10 vrijdagen van 10 tot ongeveer 17 uur. 
 • Kosten: tussen de 900,- en 1200,- per persoon. Als dit niet mogelijk is verzoeken we je contact met ons op te nemen. Financiële problemen mogen bij ons nooit de reden zijn om niet mee te kunnen doen.

   

 • Aanmelden via het aanmeldformulier of via een mailtje aan tientjesacademie@gmail.com

**Bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

De trainingen worden  gegeven op de Tientjes Academie aan de Princentuin 2a te Breda.

Basis 

Dinsdagochtenden van 10 tot 13 uur
28 mei,4, 11 en 18 juni

Verdieping

Donderdagavonden van 19 tot ongeveer 22 uur
23 en 30 mei en 6 en 13 juni

Jaaropleiding 2024

Vrijdagen van 10.00 tot 17.00 uur
10 vrijdagen van 10 tot 17 uur
26 januari, 9 februari, 8 maart, 29 maart, 5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 14 juni en 28 juni 2024.

Thema-avonden 

Thema 5: NVC en spiritualiteit Twee woensdagavonden 29 mei en 5 juni 2024

Thema 6: Boos Twee dinsdagavonden van 19.00 tot  ongeveer 22 uur op 18 en 25 juni  2024

 

 

 

Direct inschrijven